Moord op Kathleen Cremers in Limburg Doc (2024)

  21 april 2014, 12:15 4 minuten leestijd

  Moord op Kathleen Cremers in Limburg Doc (1)

  De Limburgse regionale omroep L1 biedt ook dit voorjaar een podium aan documentaires over Limburgse thema’s in de serie Limburg Doc. De documentaires zijn steeds op zaterdag te zien, om 18:00, 21:00 en 23:00 uur.

  Het drama van…over de moord op Kathleen Cremers uit Venray

  Op een regenachtige avond komt Erik thuis van een klus en vindt zijn vrouw badend in het bloed. Milou van 3 en Jarno van 16 maanden liggen in bed te slapen. De familie is volkomen ontredderd en in paniek. Twee dagen later wordt Erik tot ontsteltenis van de voltallige familie gearresteerd als verdachte van moord.

  De familie heeft een rotsvast vertrouwen in Erik. “Hij kon het niet gedaan hebben,” zegt moeder Trudy, “je vermoordt niet de moeder van je kinderen. Hij is één van ons.”
  Tijdens de vele rechtszittingen, waarin het brute geweld richting Kathleen pijnlijk duidelijk wordt, vallen hen langzaam de schellen van de ogen. Erik wordt eind 2007 veroordeeld voor doodslag en krijgt 15 jaar gevangenisstraf. Hij legt zich er niet bij neer en wordt in 2008 in hoger beroep vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie gaat in cassatie en dus wordt de zaak opnieuw in behandeling genomen door het gerechtshof in Arnhem. In 2012 wordt Erik alsnog veroordeeld voor moord en krijgt 18 jaar cel. Hij gaat weer in cassatie en zo is na 8 jaar de zaak nog altijd niet afgerond.

  Dit programma werd eerder uitgezonden door de RKK in de reeks ‘Het drama van …’.

  Uitzendingen:

  Zaterdag 26 april 18:00 | 21:00 | 23:00 uur

  Daar komen de buren – over Duitsers tijdens de oorlog

  In de aanloop naar Bevrijdingsdag zendt L1 een documentaire uit over de Duitse invasie van Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Duitsland als de vijand, maar ook als land waar vele Nederlanders, zeker in de grensstreek, privé-contacten hadden. De goede contacten en de loyaliteit lijken door de Tweede Wereldoorlog voor altijd geschaad. In deze documentaire vertellen de laatst levende veteranen over hun strijd tegen de Duitse invasie, net voor de capitulatie op 15 mei 1940. Hoe was het om 'de buren' als vijand op bezoek te krijgen?

  Uitzendingen:

  Zaterdag 3 mei 18:00 | 21:00 | 23:00 uur

  Militairen in de Mijnstreek

  Het karakteristieke huis met rieten dak uit de jeugd van documentairemaakster Frederieke Jochems stond ooit naast het hek van de vroegere Staatsmijn Hendrik. Na de mijnsluiting kwam daar, in de verlaten mijngebouwen, het NAVO-hoofdkwartier AFCENT, tegenwoordig Joint Forces Command Headquarters Brunssum.

  In de documentaire zien we de Duitse viersterren generaal Wolf Langheld, die de leiding heeft op de Brunssumse basis van waaruit de ISAF-missie in Afghanistan operationeel en logistiek wordt ondersteund. De Amerikaanse delegatie wordt geportretteerd via het gezin van bataljons-commandant Donald Stoner. We volgen ook sergeant-majoor Shaquita Himes, die zich bezighoudt met de recreatieve activiteiten van de Amerikanen.
  Voor de oud-mijnwerkers rond Cor van den Brand is Brunssum nog steeds verbonden met de mijn. Zij verlangen terug naar de saamhorigheid van vroeger en zetten zich in voor het levend houden van de mijngeschiedenis.

  Frederieke Jochems nam als jong volwassene afscheid van Brunssum, maar ongelukkige gebeurtenissen deden haar steeds weer terugkeren, zoals het in vlammen opgaan van het huis. In de documentaire zoekt ze naar de band die ze heeft met deze plek. Ze vertrekt vanuit haar persoonlijke verhaal en verkent de wereld van de militairen en de lotgevallen van de oud-mijnwerkers. Ze vangt ze op momenten dat die werelden spaarzaam samenkomen. Maar ze toont ook hun wederzijdse isolement. Je voelt duidelijk het verschil in de werelden van de militairen en de lokale bevolking. Het is het verschil in ergens geaard zijn en ergens een opdracht vervullen.

  Uitzendingen:

  Zaterdag 10 mei 18:00 | 21:00 | 23:00 uur

  Mooi Geweest – leven na de Heideroosjes

  De Heideroosjes, Nederlands meest succesvolle punkband ooit, besloot in 2012, na 23 jaar uit elkaar te gaan. Muziekjournalist Leon Verdonschot, die met deze film zijn debuut maakte als regisseur, was benieuwd hoe het de bandleden verging ná het uiteenvallen van de band.

  Een week na de afscheidshows begon ex-voorman Marco Roelofs aan zijn eerste solo-theatertournee. Verdonschot volgde Roelofs en zijn drie ex-medebandleden in hun eerste jaar na de Heideroosjes. Verdonschot: “Het eerste boek dat ik schreef was vijftien jaar geleden, samen met Guuz Hoogaerts, ‘Een Teringtyfustakkeband’, een biografie van de Heideroosjes. Mijn centrale vraag was dezelfde als die van een deel van de band: als je 23 jaar hebt geleefd van en voor de muziek en opeens is die verdwenen, wat dan? Wat is een éx-muzikant?”

  Uitzendingen:

  Zaterdag 17 mei 18:00 | 21:00 | 23:00 uur

  L1 TV is te ontvangen via kabel, webtv op L1.nl, Ziggo Digitaal kanaal 30, UPC kanaal 713, Interactieve TV KPN kanaal 508, CanalDigitaal (Familie-pakket), DVB-T en Digitenne.

  Moord op Kathleen Cremers in Limburg Doc (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Madonna Wisozk

  Last Updated:

  Views: 5579

  Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Madonna Wisozk

  Birthday: 2001-02-23

  Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

  Phone: +6742282696652

  Job: Customer Banking Liaison

  Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

  Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.